Skodsborg

      Specialinstitutionen Skodsborg er et døgntilbud med 6 pladser; hvoraf 3 er delvist lukkede pladser (også betegnet som
      skærmede pladser). Målgruppen er børn og unge (primært piger) i alderen 12 – 17 år med komplekse psykiske lidelser
      og alvorlig udadreagerende adfærd. Læs mere om Skodsborg

 

 

 

Læs mere om Center for Socialpædagogik og Psykiatri

 

 

 

                               


   

                               

 

Gode links: 

 

 

Tilbudsportalen

Psykiatrifondens hjemmeside

Læs om psykiske diagnoser